Schade melden

Waarvoor wilt u schade melden?

Aansprakelijkheid

Vervelend dat u een schade heeft. Wij helpen u graag. Geef uw schade zo snel mogelijk door. Dit kan via een online formulier of via Mijn Verzekeringen. Wij nemen de schade in behandeling en houden u op de hoogte.

Auto

Vervelend dat u schade heeft. Wij helpen u graag. Het is belangrijk om uw schade zo snel mogelijk door te geven. Dit kan via een online formulier of via Mijn Verzekeringen. Wij nemen de schade in behandeling en houden u op de hoogte.

Heeft u een aanrijding met een andere verkeersdeelnemer? Dan hebben wij ook het Europese aanrijdingsformulier nodig. Dit moet door beide betrokkenen volledig worden ingevuld.

Ernstige schade

Bij ernstige schade aan uw auto kunt u dag en nacht contact opnemen met alarmcentrale SOS International: 088 - 980 04 02.

Vanuit het buitenland: +31 88 - 980 04 02.

Ruitschade

Heeft u ruitschade? Uw standaard eigen risico wordt gehalveerd als u deze schade laat herstellen door Carglass of Autotaalglas. Als de ruit hersteld kan worden zonder vervanging, hoeft u zelf niets te betalen.

U kunt terecht bij Carglass (088 - 040 61 24 / online afspraak) of Autotaalglas (0800 - 08 28 / online afspraak).

Herstelservice

Vind een aangesloten schadehersteller in uw regio. Bij schadebedrijven van ASN Autoschade kunt u direct online een afspraak maken. Er kan geen gebruik worden gemaakt van de herstelservice als de auto total loss is verklaard.

Uw eigen hersteller

U kunt er ook voor kiezen om de schade te laten repareren door een schadeherstelbedrijf naar eigen keuze. Uiteraard is dat geen probleem.

Bij een schade tot EUR 750,- ontvangen wij graag een gespecificeerde factuur.

Voor schades boven de EUR 750,- schakelen wij een expert in. Geef aan ons door op welke dag de hersteller met het herstel begint. Wij zorgen ervoor dat de expert op die dag langskomt bij de hersteller. Als u dit voor 12:00 uur doorgeeft lukt het meestal om dit voor de volgende werkdag te regelen. Geeft u dit na 12:00 uur door, dan is er een extra werkdag nodig.

Schadevrije jaren

Als u een jaar geen schade claimt, krijgt u het daaropvolgende jaar korting op uw premie. Claimt u meerdere jaren geen schade, dan loopt deze korting verder op. Deze bonuskorting kan oplopen tot maximaal 80%.

Als u een schade claimt bij uw autoverzekering en de schade is uw eigen schuld, dan verliest u een deel van uw bonuskorting. Hoeveel korting u verliest, hangt af van het aantal schadevrije jaren dat u op uw naam heeft staan. Deze informatie is terug te vinden in de zogeheten bonus-malusladder. Deze vindt u in de polisvoorwaarden.

Schade wel of niet claimen?

Als u schade claimt, verliest u een deel van uw bonuskorting. Het gevolg is dat u meer premie gaat betalen. Het duurt doorgaans 3 tot 4 jaar voordat u weer de korting heeft die u had voordat u schade reed. Als u meer dan één keer per jaar schade heeft, kunnen de gevolgen voor uw premie groter zijn.

Afhankelijk van de hoogte van de reparatiekosten kan het financieel aantrekkelijker zijn om de schade zelf te betalen en die niet te claimen bij uw autoverzekering. Met behulp van de bonus-malusladder in de polisvoorwaarden kunt u berekenen wat voor u de beste keuze is. Heeft u vragen, neem dan op werkdagen tussen 08.00 en 18.00 uur contact op met onze klantenservice: 010 - 448 88 75.

Inboedel

Vervelend dat u schade heeft. Wij helpen u graag. Geef uw schade zo snel mogelijk door. Dit kan via een online schadeformulier of via Mijn Verzekeringen. Wij nemen de schade in behandeling en houden u op de hoogte.

Bij schade tot EUR 1.000,- ontvangen wij graag het aankoopbewijs van nieuwe spullen of een rekening van de reparatie. Bij inbraak of diefstal ontvangen wij graag het bewijs van aangifte dat u kreeg van de politie.

Rechtsbijstand

Vervelend dat u juridische hulp nodig heeft. Wij helpen graag. Neem tijdens werkdagen contact op met de juristen van ARAG via telefoonnummer 033 - 434 2342.

Met de rechtsbijstandverzekering maakt u gebruik van de dienstverlening van ARAG. De gespecialiseerde juristen van ARAG geven adviezen en helpen u bij het conflict.

Woonhuis

Vervelend dat u schade heeft. Wij helpen u graag. Geef uw schade zo snel mogelijk door. Dit kan via een online formulier of via Mijn Verzekeringen. Wij nemen de schade in behandeling en houden u op de hoogte.

Caravan

Als er sprake is van schade, vragen wij u vriendelijk dit direct te melden. Dit kan via een online formulier of via Mijn Verzekeringen. Aon neemt de schade in behandeling en houdt u voortdurend op de hoogte.

Wij zullen u vragen om bepaalde gegevens te verstrekken. U kunt daarbij denken aan facturen, het politierapport, foto's, getuigenverklaringen en het schadeformulier. Als de schade hoger is dan EUR 750,- schakelen wij een expert in.

In geval van inbraak, diefstal, vandalisme of een aanrijding met een onbekende dader dient u aangifte te doen bij de politie in het land waar u op vakantie bent.

Nadat het schadebedrag is vastgesteld zal dit worden vergoed aan u of rechtstreeks aan het herstelbedrijf.

Alarmcentrale

Bij ernstige materiële schade kunt u dag en nacht contact opnemen met de alarmcentrale van SOS International: Telefoon 088 - 980 04 02, vanuit het buitenland +31 88 - 980 04 02.

Schade service

Om de schade aan uw caravan te repareren kunt u gebruik maken van de Omnia schade service. De voordelen zijn:

 • Het eigen risico van EUR 150,- per schade komt te vervallen
 • Uw caravan wordt in overleg met de schadehersteller gratis gehaald en gebracht op een locatie naar keuze
 • Wij wikkelen de schade rechtstreeks af met het herstelbedrijf. U hoeft het schadebedrag niet zelf voor te schieten
 • Vervoer naar de eindbestemming van u en uw reisgenoten.

Bekijk de lijst met schadeherstellers die zijn aangesloten bij de schade service. Er kan geen gebruik worden gemaakt van de schade service als de caravan total loss is verklaard.

Reis

Een nieuwe schade dient zo spoedig mogelijk bij ons te worden gemeld. Dit kan via een online formulier of via Mijn Verzekeringen.

Nadat de schademelding bij ons is binnengekomen, zal deze door ons in behandeling worden genomen. Wij zullen u vragen om bepaalde gegevens te verstrekken. U kunt daarbij denken aan facturen, het politierapport, foto's, getuigenverklaringen en het schadeformulier.

Noodgevallen

Bij ernstige persoonlijke of materiële schade kunt u dag en nacht contact opnemen met de alarmcentrale van SOS International: +31 88 - 980 04 02 .

Wat te doen in geval van:

Verlies, diefstal of schade aan bagage

Doe altijd aangifte bij de plaatselijke politie bij verlies of diefstal van bagage. Als dat niet mogelijk is, doe dan aangifte bij de reisleiding, hoteldirectie, treinconducteur, personeel van de luchtvaartmaatschappij etc. Vraag altijd om een schriftelijk bewijs van de aangifte. Bewaar beschadigde bagage tot na afwikkeling van de schade.

Uitvallen vervoermiddel of bestuurder

Als uw vervoermiddel tijdens uw vakantie uitvalt als gevolg van een ongeluk of pech, of als de bestuurder als gevolg van ziekte of een ongeval niet in staat is de auto te besturen, neem dan direct contact op met de alarmcentrale van SOS: +31 88 - 980 04 02 . Dit nummer is dag en nacht bereikbaar. Deskundige medewerkers zorgen bij het uitvallen van het voertuig voor bemiddeling en verdere hulpverlening voor:

 • Hulp langs de weg.
 • Toezenden van onderdelen.
 • Repatriëring van het vervoermiddel.
 • Vervoer naar de eindbestemming van u en uw reisgenoten.

Als de bestuurder als gevolg van ziekte of een ongeval niet in staat is de auto te besturen, neem dan contact op met de alarmcentrale voor:

 • Een vervangende bestuurder.
 • Repatriëring van het vervoermiddel.
 • Vervoer van u en uw reisgenoten.

Contact alarm centrale

Als u contact opneemt met de Alarmcentrale houd dan uw polisnummer en het telefoonnummer waar u zelf te bereiken bent bij de hand!

Ziekte, ongeval of overlijden tijdens de reis

Neem direct contact op met de alarmcentrale van SOS via telefoonnummer +31 88 - 980 04 02 in geval van ziekte, een ongeval of overlijden van een van de leden van het reisgezelschap of van achtergebleven familie. Dit nummer is dag en nacht bereikbaar. Deskundige medewerkers zorgen voor bemiddeling en verdere hulpverlening zoals repatriëring of medische begeleiding.

Als u medische hulp nodig heeft, volg dan de voorschriften van de arts op. Vraag altijd om een gespecificeerde nota. Neem in geval van ziekenhuisopname ook direct contact op met de Alarmcentrale.

Vervangend vervoermiddel nodig?

Als uw auto en/of caravan tijdens de reis uitvalt en niet binnen twee dagen rijklaar gemaakt kan worden, neem dan direct contact op met de alarmcentrale van SOS: +31 88 - 980 04 02 . Dit nummer is dag en nacht bereikbaar. Deskundige medewerkers zorgen voor een vervangende auto of vakantieverblijf.

Schadeafhandeling

Voor een snelle afhandeling van de schade stuurt u na thuiskomst alle stukken die betrekking hebben op de schade zo snel mogelijk naar ons toe. Denk hierbij aan nota's van artsbezoek, nota's van telefoonkosten en extra reis- en verblijfkosten, aankoopnota's en bewijs van aangifte in geval van diefstal.

Bruiloft

Is er sprake van een schade of ongeval tijdens de bruiloft? Of moet de bruiloft uitgesteld worden? Voor een snelle verwerking vragen wij het volgende:

Direct contact

Bij schade van meer dan EUR 450,- vragen wij u direct contact op te nemen met onze klantenservice, zodat eventueel een expert ingeschakeld kan worden. Onze klantenservice is tijdens kantooruren bereikbaar via 071 364 3501.

Schadeformulier

Voor overige schades kunt u het schadeformulier gebruiken. Dit formulier moet altijd ondertekend worden door de verzekeringnemer / organisator van het huwelijk.

Persoonlijke ongevallen

Heeft u een ongevallenverzekering afgesloten en was er sprake van een ongeval? Dan gelden de volgende voorwaarden:

In geval van overlijden dient hiervan binnen 48 uur telefonisch aangifte te worden gedaan bij Aon Bruiloftverzekering. Onze klantenservice is tijdens kantooruren bereikbaar via 071 364 3501.

Bij een kans op blijvende invaliditeit dient hiervan binnen 8 dagen na het ongeval schriftelijk melding te worden gedaan. U kunt hiervoor het schadeformulier gebruiken.